top of page

О 8 МАРТА на иврите

פינוק ליום האישה ПинУк леЙом аишА

Сегодня мы поздравляем нашу прекрасную половину. Желаем всем нашим дамам беречь себя, оставаться красивыми и нежными, верными и преданными, умными и добрыми. Счастья вам, женщины И вот статья о Международном женском дне ( יום האישה הבינלאומי) ( йом аиша абейнлеумИ) на иврите для тех, кто хорошо знает иврит...

יום האישה הבינלאומי מצוין במדינות רבות בעולם, ובהן ישראל, ב-8 במרץ, והוא מוקדש לבחינת השתלבותן של נשים בכלכלה, בפוליטיקה ובחברה ולציון הישגיהן בתחומים אלה. הרעיון של "יום האישה הבינלאומי" החל להתגבש בשלהי המאה ה-19, עם התרחבות התיעוש והמחאה נגד תנאי העבודה. ב-8 במרץ 1857 החליטו מאות פועלות במפעלי הטקסטיל בניו-יורק שנמאס להן משעות העבודה הארוכות, מהשכר הנמוך ומתנאי העבודה הבלתי אנושיים, שהורעו עוד יותר עקב הכנסת מיכון למקומות עבודתן, ופתחו בשביתה. ההפגנה פוזרה בכוח על ידי המשטרה אולם הרושם שהותירו אותן נשים אמיצות היה כה עז ומפתיע, עד שהוחלט למסד את התאריך ולציין אותו מאז בעולם כולו.

ההפגנות הפכו למסורת ונערכו שנה אחר שנה. ב-1859 הקימו עובדות הטקסטיל אגודה בשם "איגוד העבודה" וב-8 במרץ 1908 צעדו 15,000 נשים ברחובות ניו יורק בקריאה ליום עבודה קצר יותר, שכר טוב יותר וזכות הצבעה. בשנת 1910 נערך בקופנהגן לראשונה כינוס נשים בינלאומי בחסות האינטרנציונל השני, והוכרז על יום האישה הבינלאומי. שנה לאחר מכן צוין יום זה על ידי מיליון בני אדם באוסטריה, דנמרק, גרמניה ושווייץ. שישה ימים לאחר הפגנה זו נספו בשריפה בבית חרושת לבגדים בניו יורק 140 נשים, בגלל חוסר תנאי בטיחות בבניין. באירוע המכונה Triangle Factory Fire. הפעם הראשונה שנשים רוסיות ציינו את יום האישה הייתה ב-1917. עם התבססות המשטר הסובייטי הפך יום זה לאחד מהימים החשובים בברית המועצות. לאחר שיום האישה הבינלאומי צוין בשנות העשרים של המאה העשרים, דעך העניין בו, והוא חודש בשנות השישים, עם התעוררות הפמיניזם. בשנת 1975 החל ארגון האו"ם לתמוך ביום האישה הבינלאומי. בשנת 2004 צוין יום האישה הבינלאומי בהבלטה רבה באמצעי התקשורת בישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה מידע השוואתי לקראת יום זה, שהראה, בין השאר, כי שכרו השבועי הממוצע של גבר גבוה ב-63% מזה של אשה. תוצאה זו נובעת משעות עבודה רבות יותר של הגבר, אך גם מתעריף שעה גבוה יותר (תעריף שעה ממוצע לגבר גבוה ב-23% מזה של אשה). למרות החשיבות שנותנים ליום זה, יש אלו הרואים בו כמנציח את אי השוויון בין המינים השונים. משמע, עצם קיומו של יום זה מבטא את חוסר השוויון בין נשים וגברים. הטענה היא, שאם היה שוויון לא היה צריך לציין יום זה, ולכן הוא סממן נוסף של אפליה.

חגיגת יום האישה הבין לאומי היא ההכרה בכך שקידום השלום והחברה כרוכים בהשתתפות פעילה ובשוויון של נשים, ובהכרה בתרומתן של נשים לשלום ולביטחון העולמיים. בישראל מציינים את יום האישה הבינלאומי בדיונים שונים ובעצרות והפגנות על מצב האישה במדינת ישראל בתחומים השונים, כגון השוואת שכר, אלימות במשפחה ועוד.

Теги:

Поделиться
  • Instagram Social Иконка
  • Wix Facebook page
  • Odnoklassniki Social Icon
  • Vkontakte Social Icon
  • Google Play Social Icon
  • Pinterest Социальная Иконка
bottom of page