top of page

Израильская сказка для детей "Малиновый сок"


Шалом! "Миц пэтель" מיץ פטל - известная израильская сказка для детей на иврите. Грамотный иврит и прекрасное произношение. Мультфильм идеально подходит для развития разговорно-слухового иврита. Воспользуйтесь следующей системой: Прослушайте мультфильм. Для полного усвоения информации, воспользуйтесь текстом мультфильма, который указан под видео. בהצלחה לכם!

מיץ פטל /חיה שנהב

:הבית של מיץ פטל עמד בקצה החורשה

,היו לו וילנות צהובים

חלונות ירוקים ותריסים אדומים

"?החיות ביער שאלו:"מי הוא מיץ פטל

אבל אף חיה לא ידעה

אחר הצהרים הלכה לה הג'ירפה בשביל-

?ואת מי היא פגשה

את האריה

"שלום אריה"

"?שלום ג'ירפה ,רוצה לבוא איתי"

לאן אריה?" שאלה הג'ירפה"

אני הולך לברר מי זה מיץ פטל," השיב האריה"

טוב," אמרה הג'ירפה"

הלכו והלכו עד שהגיעו לבית

שהיו לו תריסים אדומים

חלונות ירוקים ווילונות צהובים

צלצל האריה בפעמון הקטן שבדלת

מי זה מצלצל?" צעק מיץ פטל"

אנחנו " קראו האריה והג'ירפה"

"ג'ירפה ואריה"

"טוב" צעק מיץ פטל,"מה אתם רוצים?"

לדעת מי אתה." קראו הג'ירפה והאריה"

אני מיץ פטל" אמר מיץ פטל"

"לא" אמרו יחד ,"איזו חיה אתה"

"תפתח בבקשה את הדלת"

"לא אפתח!" צעק מיץ פטל, "זה סוד!"

מה נעשה? שאלה הג'ירפה בלחש את האריה

יש לי רעיון" לחש לה האריה"

נתחבא עד שיצא מיץ פטל מהבית שלו''

"ואז נראה מי הוא

הלכו והתחבאו מאחורי שיח רחב

''אמר האריה בעצב: "אבל ג'ירפה

מה?" שאלה הג'ירפה''

רואים את הצוואר שלך''

''רואים את הראש שלך

מיץ פטל יראה ולא יצא מהבית

"אז מה נעשה?" שאלה הג'ירפה

"יש לי רעיון," השיב האריה

"נתחבא מאחורי עץ גבוה"

.התחבאו מאחורי ברוש גבוה

"אמרה הג'ירפה בעצב "אבל אריה

מה?" שאל האריה"

רואים את הראש שלך

רואים את הזנב שלך

מיץ פטל יראה ולא יצא מהבית

עמדו שניהם עצובים ולא ידעו מה לעשות

!אז אמר האריה:" אה, יש לי רעיון

את תתחבאי מאחורי עץ גבוה

ואני מאחורי שיח רחב

התחבאה הג'ירפה מאחורי עץ גבוה

עמדו בשקט –בשקט והביטו אל הבית של מיץ פטל

,פתאם

,נפתחה הדלת

,ורגל קטנה

לבנה , נחמדה ויפה – הציצה

"הנה מיץ פטל!" צעק האירה

מיץ פטל שמע את הצעקה ומיד סגר את הדלת

"אתה רואה אמרה הג'ירפה בכעס." בגללך

בכה האריה והבטיח כי לא יצעק שוב

עמדו בשקט –בשקט וחיכו

,פתאם

,נפתחה הדלת-

?ומה הן ראו

שתי אוזניים ארוכות, לבנות מבריקות, חלקות

"הנה מיץ פטל !" צעקה הג'ירפה

מיץ פטל שמע את הצעקה ומיד סגר את הדלת

" את רואה," כעס האריה,"בגללך

בכתה הג'ירפה והבטיחה לא לצעוק שוב.

עמדו בשקט- בשקט וחיכו.

תואז

תנפתחה הדלת

,והם ראו רגל לבנה ועוד רגל לבנה

,שתי אוזניים לבנות וארוכות

.גוף לבן וקטן

הם עמדו בשקט בשקט ולא צעקו

והנה, סוף סוף מיץ פטל הארנב

לקח מיץ פטל מעדר והתחיל לעדור בגינה

"!אנחנו כבר יודעים מי אתה"

,קראו האריה והג'ירפה מאחורי העצים

"אף אחד לא יודע מי אני" אמר מיץ פטל

".זה סוד"

"אבל אנחנו יודעים מי אתה, ואתה לא יודע איפה אנחנו"

קראו הג'ירפה והאריה

הביט מיץ פטל בכל הכיוונים ולא ראה שום חיה

"אז מי אני?" צעק ." נראה אם אתם יודעים"

"אתה , אתה , אתה" – אמרה הג'ירפה,"אתה פיל"

הו " - השיב מיץ פטל"

"שטויות , זה לא נכון"

"אז אתה, אתה, אתה-"

אמר האירה,

"?אתה אולי יתוש"

האאא," - צחק מיץ פטל"

"שטויות, זה לא נכון"

אתה" - אמרה הג'ירפה"

"!אתה נמר"

לא נכון", אמר מיץ פטל"

צפרדע?" שאל האריה"

לא נכון," צחק מיץ פטל"

חזיר?" שאלה הג'ירפה"

לא נכון" - כעס מיץ פטל"

!קיפוד?" קרא האריה"

שטויות" אמר מיץ פטל"

ארנב!" צעקו הג'ירפה"

והאריה ביחד

איך ידעתם?" שאל מיץ פטל"

מרוב תימהון שכח לסגור את הפה

גילינו" אמרו , ויצאו מאחורי העצים"

"?אתה רוצה להיות חבר שלנו"

"בסדר?" השיב מיץ פטל "אבל מה נעשה"

התחרות!" הכריז האריה"

התחרות!" צווחה הג'ירפה"

"התחרות!", "מסביב לעצים ועד לבית"

אחת ,שתים, שלוש" ספר מיץ פטל"

והם התחילו לרוץ

,מיץ פטל רץ מהר

,דילג וקפץ

,רץ ודילג

,קפץ ורץ

,השיג את האריה

,עבר את הג'ירפה

הגיע לבית

נכנס פנימה

,וסגר את הדלת

הגיעה הג'ירפה נושמת ונושפת

הגיע האריה, נושף ונושם

הביטו למטה ולמעלה

ימינה ושמאלה, קדימה ואחרוה

ומיץ פטל איננו

צלצל האריה בפעמון הקטן שבדלת

מי זה מצלצל?" צעק מיץ פטל"

"אנחנו" קראו האריה והג'ירפה."ג'ירפה ואריה"

חה,חה" צחק מיץ פטל ופתח לפניהם את הדלת"

,ואמר "אז אם אתם חברים שלי

".אז בואו אלי הביתה

האריה והג'ירפה נכנסו לבית

שבו חלונות ירוקים, תריסים אדומים

.ווילונות צהובים

מיץ פטל כבד את החברים שלו

בסוכריות ועוגיות ובטנים ושוקולד

וגם נתן להם לשתות

.מיץ פטל מתוק מאד בכוסות גבוהות

Поделиться
  • Instagram Social Иконка
  • Wix Facebook page
  • Odnoklassniki Social Icon
  • Vkontakte Social Icon
  • Google Play Social Icon
  • Pinterest Социальная Иконка
bottom of page