Израильская сказка для детей "Малиновый сок"


Шалом! "Миц пэтель" מיץ פטל - известная израильская сказка для детей на иврите. Грамотный иврит и прекрасное произношение. Мультфильм идеально подходит для развития разговорно-слухового иврита. Воспользуйтесь следующей системой: Прослушайте мультфильм. Для полного усвоения информации, воспользуйтесь текстом мультфильма, который указан под видео. בהצלחה לכם!

מיץ פטל /חיה שנהב

:הבית של מיץ פטל עמד בקצה החורשה

,היו לו וילנות צהובים

חלונות ירוקים ותריסים אדומים

"?החיות ביער שאלו:"מי הוא מיץ פטל

אבל אף חיה לא ידעה

אחר הצהרים הלכה לה הג'ירפה בשביל-

?ואת מי היא פגשה

את האריה

"שלום אריה"

"?שלום ג'ירפה ,רוצה לבוא איתי"

לאן אריה?" שאלה הג'ירפה"

אני הולך לברר מי זה מיץ פטל," השיב האריה"

טוב," אמרה הג'ירפה"

הלכו והלכו עד שהגיעו לבית

שהיו לו תריסים אדומים

חלונות ירוקים ווילונות צהובים

צלצל האריה בפעמון הקטן שבדלת

מי זה מצלצל?" צעק מיץ פטל"

אנחנו " קראו האריה והג'ירפה"

"ג'ירפה ואריה"

"טוב" צעק מיץ פטל,"מה אתם רוצים?"

לדעת מי אתה." קראו הג'ירפה והאריה"

אני מיץ פטל" אמר מיץ פטל"

"לא" אמרו יחד ,"איזו חיה אתה"

"תפתח בבקשה את הדלת"

"לא אפתח!" צעק מיץ פטל, "זה סוד!"

מה נעשה? שאלה הג'ירפה בלחש את האריה

יש לי רעיון" לחש לה האריה"

נתחבא עד שיצא מיץ פטל מהבית שלו''

"ואז נראה מי הוא

הלכו והתחבאו מאחורי שיח רחב

''אמר האריה בעצב: "אבל ג'ירפה

מה?" שאלה הג'ירפה''

רואים את הצוואר שלך''

''רואים את הראש שלך

מיץ פטל יראה ולא יצא מהבית

"אז מה נעשה?" שאלה הג'ירפה

"יש לי רעיון," השיב האריה

"נתחבא מאחורי עץ גבוה"

.התחבאו מאחורי ברוש גבוה

"אמרה הג'ירפה בעצב "אבל אריה

מה?" שאל האריה"

רואים את הראש שלך

רואים את הזנב שלך

מיץ פטל יראה ולא יצא מהבית

עמדו שניהם עצובים ולא ידעו מה לעשות

!אז אמר האריה:" אה, יש לי רעיון

את תתחבאי מאחורי עץ גבוה

ואני מאחורי שיח רחב

התחבאה הג'ירפה מאחורי עץ גבוה

עמדו בשקט –בשקט והביטו אל הבית של מיץ פטל

,פתאם

,נפתחה הדלת

,ורגל קטנה

לבנה , נחמדה ויפה – הציצה

"הנה מיץ פטל!" צעק האירה

מיץ פטל שמע את הצעקה ומיד סגר את הדלת

"אתה רואה אמרה הג'ירפה בכעס." בגללך

בכה האריה והבטיח כי לא יצעק שוב

עמדו בשקט –בשקט וחיכו

,פתאם

,נפתחה הדלת-

?ומה הן ראו

שתי אוזניים ארוכות, לבנות מבריקות, חלקות

"הנה מיץ פטל !" צעקה הג'ירפה

מיץ פטל שמע את הצעקה ומיד סגר את הדלת

" את רואה," כעס האריה,"בגללך

בכתה הג'ירפה והבטיחה לא לצעוק שוב.

עמדו בשקט- בשקט וחיכו.