Я видел ангела в куске мрамора...

ראיתי מלאך בחתיכת שיש וחתכתי אבן עד אשר שיחררתי אותו מיכלאנג'לו Я видел ангела в куске мрамора и резал камень, пока не освободил его. Микеланджело РаИти мэлъах бэхатикАт шАиш вэхатАхти Эвен ад ашЕр шихрАрти отО.