ת или ט?

Запомните, что «музыкальные» слова пишутся с Тав: תווים, תריעה, תוף С Тет пишутся, например, так называемые «мокрые» слова: .טבע, אמבטיה, שייט, טיפה, מטרייה, רוטב ,שיטפון, ממטרה Ведь даже форма самой буквы Тет напоминает каплю. С Тет пишутся и слова, связанные с «законом и порядком»: משטרה, שוטר, שופט, שטר ,בית-משפט , שלטון. Местоимения, предлоги, приставки, окончания и суффиксы – это всегда Тав אתה, את, אתם, תזכורת, תתלבשי, חנות А буква Тет в конце слова указывает на мужской род: שלט, משפט, סרט, תכשיט, אט, גט Есть, правда, несколько исключений, но их совсем немного: בית, זית, צוות, צומת, מוות, תות

На главную
На главную
На главную
Поделиться
  • Instagram Social Иконка
  • Wix Facebook page
  • Odnoklassniki Social Icon
  • Vkontakte Social Icon
  • Google Play Social Icon
  • Pinterest Социальная Иконка

© 2009 В. Мендель «Успешный иврит»