ת или ט?

Запомните, что «музыкальные» слова пишутся с Тав: תווים, תריעה, תוף С Тет пишутся, например, так называемые «мокрые» слова: .טבע, אמבטיה, שייט, טיפה, מטרייה, רוטב ,שיטפון, ממטרה Ведь даже форма самой буквы Тет напоминает каплю. С Тет пишутся и слова, связанные с «законом и порядком»: משטרה, שוטר, שופט, שטר ,בית-משפט , שלטון. Местоимения, предлоги, приставки, окончания и суффиксы – это всегда Тав אתה, את, אתם, תזכורת, תתלבשי, חנות А буква Тет в конце слова указывает на мужской род: שלט, משפט, סרט, תכשיט, אט, גט Есть, правда, несколько исключений, но их совсем немного: בית, זית, צוות, צומת, מוות, תות